Aktuella frågor i Trafikgruppen.

Lagans Samhällsförening

Trafikgruppen: Christer Ferringmark, Ingrid Carlsson, Jan Lönn
PM 150502
Trafiksäkerhetsproblem i Lagan

1. Tung trafik på Storgatan genom Lagans samhälle, många långtradare och timmerbilar med släp passerar dagligen.
Stopp för tung trafik!!! Vi önskar stöd av Ljungby kommun mot Trafikverket som vägrat stopp.
40km genom samhället.
a. Bostadsområde på båda sidor.
b. Skolbarn passerar till/från Åbyskolan och Ringbadet.
c. Personer med rullatorer och rullstolar passerar.
d. Ny förskola i Swedbankhuset. 30km/tim

2. Industrigatan passeras av GCväg Åbyskolan-Storgatan:
a. Skymd sikt vid Opido/Modulpac. Avlastning på gatan vid Modulpac.
Vägens sträckning olämplig.
b. Varningsskyltar saknas på Industrigatan.

3. Gunnarsforsgatan:
a. GCväg söderut från Åbyskolan slutar 50m före Åbyforsvägen.
b. Cykelbro över Lagan vid Brofästet önskvärd.

4. GCvägen på banvallen passerar Åbyforsvägen och Värnamovägen varningsskyltar saknas.

5. GCväg utmed Värnamovägen, Bro kraftstation-Storgatan på södra sidan av vägen önskvärd.
Befintlig trottoar undermålig.

6. Korningen Västergatan/Domarydsvägen: trafikdelar önskvärd pga många genar över korsningen.

7. Övergångsställe vid Slussen önskvärt.

8. Bergastigen passerar Åbyforsvägen, Ljungbyvägen och Värnamovägen, inga varnigsskyltar på vägarna.

9. GCvägen Lagan/Ljungby vid väg 25
a. Överfart LIVSFARLIG, 20,5m från cykelfållan till mostsatt vägkant.
b. Inga varningsskyltar på 25an!!!!

Övrigt:
Den så kallade "stadsliknande" insmalningen av Storgatan med betong-sten ger upphov till buller och vibrationer.
Pollarna är dessutom en estetisk katastrof ur stadsmiljösynpunkt.
Enligt Trafikverket har utformningen bestämts i samråd med Ljungby kommun.

Lagans Samhällsförenings aktiviteter 2016.

Musik, teater och nöje, Hotell Takrasa, i Godsmagasinet. Datum, 25 juni. 1, 2 och 3 Juli.

Serviering av KG Waldemars. Kl 14.00 Kaffe och Kaka. Kl. 18.00 Paj och sallad.

10 Juli.Familjeföreställning med Berättarnätet Kronoberg,i Godsmagasinet.

Juli Ektofts Antik och Auktion, i Godsmagasinet.

Lagandagen den 3 september. Årets Laganbo utses.

Konst & Design utställning. Rose-Marie Flårback konstnär och Finn Ostergaard Designer. Start lördagen den 10 september.

Adventskaffe den 5 december med Tomtesök, på stationsområdet.

Det finns möjlighet att hyra Stationshuset för fest eller liknande. Ring och boka 070-6260681.

Bäste Lagan-bor

Är du samhällsintresserad och vill vara med och påverka beslut som rör vårt samhälle, då är du rätt person
att komma med och arbeta aktivt i Lagans Samhällsförening. Vi behöver ha in fler aktiva medlemmar.
Tveka inte tag kontakt med någon i styrelsen, DU är välkommen att jobba med oss.

Ett stort TACK till alla Er som väljer att stödja oss genom att vara medlem i Lagans Samhällsförening
Medlemsavgifter familj 150 kr enskild 100 kr Bankgiro 5700-5001