Aktuella frågor i Lagan.

Trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö i Lagans samhälle, ombyggnad E4, hur påverkar det samhället? Cykelväg Lagan-Ljungby. Hur korsar cyklisten väg 25?

Genomfart tung trafik Storgatan i Lagan.

Genomfart tung trafik på Storgatan är ett stort problem. Av möjliga alternativ till förändring är utbyggnad av Västergatan till gamla E4 det bästa!
Framkomligheten och tidsvinster för den viktiga tunga trafiken ökar. Trafiksäkerheten på Storgatan ökar buller- och avgasproblemen minskar betydligt.
Problemen med genomfartstrafiken gäller framförallt vid den långa ombyggnadstiden av E4- beräknas till minst tre år- men även efter denna ombyggnad
är det en stor fördel att trafiken leds runt samhället Lagan och dess bostäder.

Cykelväg Lagan-Ljungby. Varför förkasta tunnelalternativ via befintlig "kotunnel" vid korsning väg25?

Många är mycket glada över den nya fina gång och cykelvägen på banvallen mellan Ljungby och Lagan. Beslut har tagits i kommunstyrelsen att använda den säkra
passagen, tunnelalternativet. Ett märkligt beslut har senare tagits i Tekniska nämnden som innebär, att man måste passera RAKT ÖVER den hört trafikerade väg 25.
Motiveringen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att använda befintlig tunnel.
Nu kan du rösta på vårt alternativa förslag. "Anslut kotunneln till Sickingekorset" på www.ljungby.se Aktuella E-förslag på startsidan.
I vårt förslag kan både trafikanter som korsar Sickingekorset, (alla hästtjejer) och cykelvägen använda sig av kotunneln.

Missa inte möjligheten att rösta på vårt e-förslag, på www.ljungby.se Aktuella E-förslag på startsidan.Lagans Samhällsförening håller årsmöte torsdagen den 10 mars kl 19.00 i Stationshuset.

Det finns möjlighet att hyra Stationshuset för fest eller liknande. Ring och boka 070-6260681.

Bäste Lagan-bor

Är du samhällsintresserad och vill vara med och påverka beslut som rör vårt samhälle, då är du rätt person
att komma med och arbeta aktivt i Lagans Samhällsförening. Vi behöver ha in fler aktiva medlemmar.
Tveka inte tag kontakt med någon i styrelsen, DU är välkommen att jobba med oss.

Ett stort TACK till alla Er som väljer att stödja oss genom att vara medlem i Lagans Samhällsförening
Medlemsavgifter familj 100 kr enskild 50 kr Bankgiro 5700-5001