1:a Advent, Adventskaffe i Stationshuset Tid 16-18.

Aktiviteter. Vi bjuder på adventskaffe, ostkaka och "Gottepåsar" till alla barn. Julsagor tid 16-18. Tomtesök tid 17-18.

1:a Advent, Klass 72 i Åbyskolan säljer hembakat och glögg från kiosken.

1:a Advent, LAGAN NU I TIDEN, vi förevisar vårt arbete i bild och skrift. "PÅ GÅNG I LAGAN".

Vi i Samhällsföreningen har tidigare jobbat med LAGAN FÖRR I TIDEN och nu tycker vi att det är dags att ta upp aktuella frågor som rör vårt samhälle.LAGAN NU I TIDEN
Vi i styrelsen vill informera, diskutera och samla synpunkter på vår miljö i Lagans samhälle, trafiksäkerhet, ombyggnad E4, hur påverkar det samhället?
Cykelväg Lagan-Ljungby. Hur korsar cyklisten väg 25?

Genomfart tung trafik Storgatan i Lagan.

Genomfart tung trafik på Storgatan är ett stort problem. Av möjliga alternativ till förändring är utbyggnad av Västergatan till gamla E4 det bästa!

Framkomligheten och tidsvinster för den viktiga tunga trafiken ökar. Trafiksäkerheten på Storgatan ökar. Buller- och avgasproblemen på Storgatan minskar betydligt.

Problemen med genomfartstrafiken gäller framförallt vid den långa ombyggnadstiden av E4- beräknas till minst tre år- men även efter denna ombyggnad
är det en stor fördel att trafiken leds runt samhället Lagan och dess bostäder.

Cykelväg Lagan-Ljungby. Varför förkasta tunnelalternativ via befintlig "kotunnel" vid korsning väg25?

Många är mycket glada över den nya fina gång och cykelvägen på banvallen mellan Ljungby och Lagan. Beslut har tagits i kommunstyrelsen att använda
den säkra passagen, se bild nedan under väg25. Ett märkligt beslut har senare tagits i Tekniska nämnden som innebär, att man måste passera RAKT ÖVER
den hårt trafikerade väg 25. Motiveringen är att det inte är ekonomiskt försvarbart att använda befintlig tunnel. Finns det trots allt inte någon lösning på problemet?
Lagans Samhällsförenings aktiviteter 2015.

Mars Återträff, "Vi minns gamla Lagan". April Våffel-Café, med bingopromenad.

Aug Ektofts Antik och auktion, i Godsmagasinet. Sept Lagandagen den 5 sept. Årets Laganbo utses.

Marknad och underhållning. Ring 070-6260681 boka plats/bord.

Dec Adventskaffe 1:a advent söndagen den 29 november med Tomtesök, på stationsområdet.


Välkomna!Det finns möjlighet att hyra Stationshuset för fest eller liknande. Ring och boka 070-6260681.

Bäste Lagan-bor

Är du samhällsintresserad och vill vara med och påverka beslut som rör vårt samhälle, då är du rätt person
att komma med och arbeta aktivt i Lagans Samhällsförening. Vi behöver ha in fler aktiva medlemmar.
Tveka inte tag kontakt med någon i styrelsen, DU är välkommen att jobba med oss.

Ett stort TACK till alla Er som väljer att stödja oss genom att vara medlem i Lagans Samhällsförening
Medlemsavgifter familj 100 kr enskild 50 kr Bankgiro 5700-5001